Ćwiczenia na wady postawy u dzieci (od 6. r.ż.)

W przypadku dzieci i młodzieży z wadami postawy ciała, systematyczne wykonywanie ćwiczeń korekcyjnych ma kluczowe znaczenie. Dlatego pacjent z wadą postawy zostaje poinstruowany i wyposażony w zestawy ćwiczeń domowych, mających na celu korygowanie występującej dysfunkcji (wady stóp, kończyn dolnych, skoliozy, plecy okrągłe etc.). Przebieg terapii ustalamy na podstawie dostarczonej dokumentacji, obserwacji dziecka, oraz specjalistycznych testów oraz modyfikujemy w trakcie realizacji oddziaływań terapeutycznych. W korekcji wad postawy dostosowujemy odpowiednie ćwiczenia do konkretnej wady posiłkując się różnymi metodami ćwiczeń.

30 - 40 min 120 zł

chłopiec na badaniu